• Tôi đặt mua Online nhưng các bạn Ship rất nhanh, thank shop! hihi 🙂