• Sản phẩm được làm bằng chất liệu tốt cho bé, tôi rất hài lòng về các sản phẩm của shop!