Khối trụ không núm giáo cụ Montessori

Sản phẩm này giúp trẻ tăng khả năng phân biệt về kích cỡ.

Làm theo các bước hướng dẫn như sau :

Bước 1: Đặt hộp sản phẩm lên bàn hoặc thảm :

ảnh hình trụ -1Bước 2: Mở nắp hộp và để vào một góc cạnh bàn bên tay phải của bàn, sau đó di chuyển hộp về góc bên trái.

ảnh hình trụ 2Bước 3: Lấy khối dày nhất và mỏng nhất để cạnh nhau , chỉ vào và nói : cái này dày, cái này mỏng.

ảnh hình trụ 3Bước 4: Lấy khối trụ dày nhất đặt ở góc bên phải của bàn, và lần lượt lấy các khối hình khác đặt cùng hàng một cách ngẫu nhiêu:

ảnh hình trụ 4Bước 5: Đặt từng khối từ dày nhất tới mỏng hơn theo hình dưới đây

hình trụ 6 Bước 6: Cất từng khối trụ vào hộp, bắt đầu từ khối dày nhất theo hình dưới đây:

hình trụ 8        hình trụ 9

 

hình trụ 10