Hướng dẫn xếp hình tam giác 5 hộp giáo cụ Montessori

Học và chơi với sản phẩm xếp hình tam giác 5 sẽ giúp trẻ hiểu được rằng tất cả các hình đa giác đều có thể được tạo ra từ những hình tam giác. Trải nghiệm sản phẩm sẽ giúp trẻ hiểu và học tốt môn hình học sau này.

I. Hướng dẫn sử dụng các tam giác trong hộp chữ nhật :

_ Bước 1 : Đặt hết các hình tam giác trong hộp lên trên mặt thảm :

270px-Rectangular_Box_1_ Bước 2 : Trẻ sẽ tập xếp các hình tam giác theo cặp màu tạo thành các hình đa giác như sau :

270px-Rectangular_Box_2II. Sử dụng các hình tam giác trong hộp tam giác :

_ Bước 1 : Đặt hết các hình tam giác lên trên mặt thảm :

210px-Triangle_Box_2_ Bước 2 : Trẻ sẽ xếp các hình tam giác theo màu giống nhau tạo thành các hình tam giác lớn hơn như sau :

180px-Triangle_Box_4180px-Triangle_Box_6

210px-Triangle_Box_12210px-Triangle_Box_14

210px-Triangle_Box_13III. Sử dụng hình tam giác trong hộp lục giác :

_ Bước 1 : Đặt hết các hình tam giác trong hộp lên trên mặt thảm :

200px-Lrghx_1_ Bước 2 : Trẻ sẽ xếp các hình tam giác theo các màu giống nhau để tạo thành các hình đa giác như sau :

200px-Lrghx_2200px-Lrghx_3200px-Lrghx_4

200px-Lrghx_5200px-Lrghx_6