Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Tháp Hồng trong Montessori

Ngoài mục đích phân biệt kích thước, sản phẩm này còn giúp trẻ nắm bắt được những kiến thức đại số trong toán học.

Bước 1: Mang các khối hình lập phương của tháp đặt ngẫu nhìn trên thảm.

Bước 2: Lấy khối hình lập phương nhỏ nhất và lớn nhất đặt cạnh nhau và nói với trẻ :” Hình này lớn, hình này nhỏ”

Bước 3: Xếp từ khối lớn nhất tới khối nhỏ nhất tạo thành tháp

Lưu ý: Khi trẻ chơi có thể chúng sẽ xếp sai, và tháp sẽ bị đổ, trẻ sẽ học cách tự xếp lại cho tới khi nào xếp được.