Hướng dẫn sử dụng sản phẩm 45 Con Quay (H128)

ản phẩm giúp trẻ thực hành kết nối số lượng với các chữ số từ 0 đến 9

Phương pháp hướng dẫn trẻ học môn này là như sau :

_ Bước 1 : Bố mẹ/cô giáo mang bộ sản phẩm đặt trên một tấm thảm hoặc 1 cái bàn lớn

– Bước 2 : Chỉ tay vào số 0 và nói với trẻ “ Số 0 có nghĩa là không có gì. Chúng ta sẽ không đặt bất cứ con quay nào vào đây”.

_ Bước 3 : Chỉ tay vào số 1 và nói với trẻ “ Đây là số 1. Vậy chúng ta sẽ đặt mấy con quay vào đây?”

_ Bước 4 : Đặt 1 con quay vào trong ngăn số 1.

_ Bước 5 : Chỉ tay vào số 2 rồi nói với thẻ “ Đây là số 2. Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ đặt vào đây mấy con quay?”

_ Bước 6 : Đặt 2 con quay vào trong ngăn số 2.

_ Bước 7 : Làm lần lượt tương tự với các ngăn số còn lại, sao cho mỗi ngăn số có đúng số lượng con quay tương ứng.

_ Bước 8 : Chỉ vào hộp đựng con quay và nói : “ Con hãy nhìn xem trong hộp còn có mấy con quay. Không còn con nào đúng không?”

Điểm thú vị của sản phẩm :

_ Tính năng tự sửa lỗi : có đủ chính xác 45 con quay để xếp vào 9 ngăn từ 1 đến 9. Nếu sau khi xếp xong mà còn thừa hay thiếu con quay thì trẻ sẽ tự hiểu là mình đã làm sai và sẽ làm lại từ đầu cho đến khi đúng thì thôi.

_ Mục đích của sản phẩm :

+ Trẻ làm quen với số tự nhiên từ 0 đến 9.

+ Hiểu rõ được bản chất của số 0.

+ Làm quen với nhóm số thập phân đầu tiên