Hướng dẫn Hình khối có đế giáo cụ Montessori

ử dụng bộ giáo cụ này giúp trẻ làm quen với các dạng hình học cơ bản

hình học 1

Bộ hình gồm các hình sau:

Hình trụ, hình trứng, hình lập phương, hình lăng trụ tam giác, hình bầu dục, hình nón, hình tháp tứ giác, hình cầu, hình lăng trụ vuông và hình tháp tam giác.

Bước 1: Mẹ sẽ chọn 3 hình và mang chúng tới thảm hoặc bàn, với trẻ dưới 3 tuổi, mẹ nên tránh chọn các hình có đầu nhọn để giữ an toàn cho trẻ. Ví dụ mẹ nên chọn hình trứng, hình bầu dục và hình cầu hoặc hình trụ.

hình học 3

Bước 2: Mẹ nói tên từng hình và cho trẻ một khoảng thời gian để cảm nhận, ngắm và sờ vào từng hình.

Bước 3: Mẹ giới thiệu từng hình cho con: Đây là hình nón, đây là hình lập phương, đây là hình cầu. Sau đó hỏi lại con: Hình nào là hình nón?Hình nào là hình cầu? Hình nào là hình lập phương? Tiếp theo hỏi đây là hình gì?

Mẹ có thể nói luôn tiếng Anh để con có thể có kiến thức song ngữ

hình học 2