Hướng dẫn ghép hình lá giáo cụ Montessori

Mục đích của sản phẩm này là giúp trẻ hiểu được cấu tạo của 1 cái lá cây ( ví dụ như cuống lá, phiến lá, bẹ lá). Nâng cao kiến thức sinh học, giúp hình thành tình yêu thiên nhiên của trẻ.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này như sau :

– Bước 1 : Bày sản phẩm ra 1 tấm thảm sạch trên sàn nhà hoặc trên 1 cái bàn rộng, phẳng:

montessori_australia_wooden_leaf_puzzle

– Bước 2 : Gỡ từng miếng ghép tương ứng với từng bộ phận của lá. Vừa gỡ miếng ghép, mẹ/cô vừa giải thích bộ phận đó tên là gì (cuống lá, phiến lá, bẹ lá).

360002d74e6b0eff6fd1f103d18d736b

d97ee19d22b4d29cf7ba72f839f70b5e

– Bước 3 : Hướng dẫn trẻ ráp các miếng ghép lại đúng vị trí, trong lúc trẻ ghép lại thì mẹ/cô lặp lại bài hỏi 3 bước. Ví dụ : Bước 1 : Giới thiệu cuống lá. Bước 2 : Hỏi trẻ cuống lá đâu? Bước 3 : Chỉ vào cuống lá và hỏi trẻ : Đây là bộ phận gì?