Hướng dẫn ghép hình chim giáo cụ Montessori

Mục đích của sản phẩm này là giúp trẻ hiểu được cấu tạo của loài chim (đầu, thân , đuôi , cánh chim…). Nâng cao kiến thức về sinh học, động vật học của trẻ.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này như sau :

– Bước 1 : Bày sản phẩm ra 1 tấm thảm sạch trên sàn nhà hoặc trên 1 cái bàn rộng, phẳng :

montessori_australia_bird_wooden_knob_puzzle

– Bước 2 : Gỡ từng miếng ghép tương ứng với từng bộ phận của con chim. Vừa gỡ miếng ghép, mẹ/cô vừa giải thích bộ phận đó tên là gì (đầu chim, thân chim, cánh chim…).

index1

– Bước 3 : Hướng dẫn trẻ ráp các miếng ghép lại đúng vị trí, trong lúc trẻ ghép lại thì mẹ/cô lặp lại bài hỏi 3 bước. Ví dụ : Bước 1 : Giới thiệu cánh của chim. Bước 2 : Hỏi trẻ cánh của chim đâu? Bước 3 : Chỉ vào cánh của chim và hỏi trẻ : Đây là bộ phận gì?