Hướng dẫn ghép hình Cá giáo cụ Montessori

Mục đích của sản phẩm này là giúp trẻ hiểu được cấu tạo của loài cá (đầu cá, thân cá, đuôi cá, vây cá…). Nâng cao kiến thức về sinh học, động vật học của trẻ.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này như sau :

– Bước 1 : Bày sản phẩm ra 1 tấm thảm sạch trên sàn nhà hoặc trên 1 cái bàn rộng, phẳng:

index– Bước 2 : Gỡ từng miếng ghép tương ứng với từng bộ phận của con cá. Vừa gỡ miếng ghép, mẹ/cô vừa giải thích bộ phận đó tên là gì (đầu cá, thân cá, vây cá…).

montessori_australia_fish_wooden_knob_puzzle_2

– Bước 3 : Hướng dẫn trẻ ráp các miếng ghép lại đúng vị trí, trong lúc trẻ ghép lại thì mẹ/cô lặp lại bài hỏi 3 bước. Ví dụ : Bước 1 : Giới thiệu vây cá. Bước 2 : Hỏi trẻ vây cá đâu? Bước 3 : Chỉ vào vây cá và hỏi trẻ : Đây là bộ phận gì?