Hướng dẫn cài cúc Áo giáo cụ Montessori

Bước 1: Mẹ đặt bộ Button Frame lên thảm hoặc bàn:

bt1

– Bước 2: Mẹ hướng dẫn con tay phải cầm cúc, tay trái kéo khuy áo

bt2

-Bước 3: Hướng dẫn trẻ luồn 1 nửa cúc sang phần khuy áo

bt3

-Bước 4: Tay phải kéo vải và tay trái kéo cúc sang.

280px-Button_Frame_4          280px-Button_Frame_5

-Bước 5: Mẹ để con thử với các cúc còn lại và ngồi bên cạnh quan sát

Phần cài cúc áo cũng tương tự các bước như trên

280px-Button_Frame_6