Hướng dẫn Bảng phép nhân chơi bằng hạt giáo cụ Montessori

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng bộ sản phẩm này như sau :

– Bước 1 : Chuẩn bị đầy đủ bộ sản phẩm và các đồ dùng cần thiết rồi đặt lên trên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm rộng:

290px-Multiplication_Board_1– Bước 2 : Trong ví dụ này thì trẻ sẽ học về phép nhân số 4 với các số từ 1 đến 10. Lấy thẻ số 4 đặt vào lỗ nằm giữa về phía bên cạnh của tấm bảng. Dịch chuyển chấm đỏ lớn (dùng để đánh dấu) đè lên chữ số 1. Sau đó đặt 4 hạt nhỏ màu đỏ vào 4 ô trống ở cột đầu tiên. Rồi viết phép tính ra giấy : 4 x 1=4

290px-Multiplication_Board_2– Bước 3 : Dịch chuyển chấm đỏ lớn đè lên chữ số 2. Đặt 4 hạt nhỏ màu đỏ vào 4 ô trống ở cột thứ 2. Bảo trẻ đếm số tổng số hạt ở 2 cột, rồi viết phép tính 4 x 2=8 ra giấy.

290px-Multiplication_Board_3– Bước 4 : Tương tự làm các phép tính của số 4 với các con số còn lại cho đến hết.

290px-Multiplication_Board_4