Hướng dẫn sử dụng sản phẩm gậy Số Học 100 cm Montessori

Phương pháp hướng dẫn học sản phẩm này là như sau : _ Bước 1 : Bố mẹ/cô giáo đặt tất cả các thanh gỗ lên trên tấm thảm, song song với nhau nhưng không theo thứ tự về chiều dài. _ Bước 2 : Đặt các thanh gỗ theo thứ tự từ ngắn nhất … Xem tiếp